четвъртък, 25 юли 2013 г.

Справки в Търговски регистър

В Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието можете да направите следните справки през интернет:
Вписвания, заличавания и обявявания
Актуално състояние
Справка по физическо или юридическо лице
Справка за вписано обстоятелство или обявен акт
Списък на запазени фирми
Права върху фирма
Документи без партида
Назначения без партида
Документи без назначение
Пререгистрирани търговци
По входящ номер на заявление
Справка преобразувания за период
Обявени актове
Указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления
Ако Ви интересува някоя от горепосочените справки, кликнете върху съответния линк.

За повече инфо: http://www.brra.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.