четвъртък, 31 януари 2013 г.

Справка за издадени лични документи

Подали сте документи за смяна на личната карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт или моряшки паспорт за български граждани и Ви интересува дали е изготвена и готова за получаване? Не тръгвайте към паспортна служба, защото е възможно да се разкарате напразно. Направете онлайн проверка от сайта на МВР директно от този линк. Изберете един от гореизброените документи от падащото меню, въведете своето ЕГН и натиснете бутона "търси". Ако документът е готов за получаване, ще се появи съобщение че въпросният документ е изготвен, но не е получен.

Използвана е информация от : https://nld.mvr.bg/

вторник, 29 януари 2013 г.

Справка за социално осигуряване

За да си направите справка за социално осигуряване по интернет е задължително да сте получили Персонален идентификационен код от Националният осигурителен институт (НОИ). Получаването на този код става с попълване на молба по образец. След като вече сте притежател на въпросния код, трябва да посетите сайта на НОИ като кликнете тук. След като се зареди страницата, въвеждате Вашето ЕГН, Персоналния идентификационен код предоставен от НОИ, избирате годината, за която искате да направите справка и натискате бутона Справка.

Използвана е информация от сайта www.nssi.bg

Справка за здравно осигуряване

За да си направите справка за здравноосигирителния статус е необходимо да посетите сайта на НАП от този линк. На отворилия се прозорец въвеждате една от следните параметри:
ЕГН, ЛНЧ/Сл.номер или БУЛСТАТ, след което кликате върху бутона Продължи. След това въведете в полето по-долу поредицата от символи, изписана на изображението и кликате върху бутона Направи справка. Ако в този момент всички здравни осигуровки са платени, на отворилия се прозорец ще се изпише надпис "ЛИЦЕТО Е С НЕПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА".

Използвана е информация от сайта www.nap.bg