четвъртък, 25 юли 2013 г.

Справки в Търговски регистър

В Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието можете да направите следните справки през интернет:
Вписвания, заличавания и обявявания
Актуално състояние
Справка по физическо или юридическо лице
Справка за вписано обстоятелство или обявен акт
Списък на запазени фирми
Права върху фирма
Документи без партида
Назначения без партида
Документи без назначение
Пререгистрирани търговци
По входящ номер на заявление
Справка преобразувания за период
Обявени актове
Указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления
Ако Ви интересува някоя от горепосочените справки, кликнете върху съответния линк.

За повече инфо: http://www.brra.bg/

четвъртък, 9 май 2013 г.

Проверка на избирателна секция

За да разберете в коя избирателна секция може да гласувате на парламентарни, местни или избори за европейски парламент е необходимо да посетите сайта на ГРАО от следния линк: кликни тук.
След като се зареди страницата трябва да въведете вашето ЕГН, собствено име и цифрите в изображението.
Давате търсене и на следващия прозорец ще получите информация за номера и точния адрес на избирателната секция в която ще можете да упражните Вашият глас.
Ако при зареждането на страницата на ГРАО възникне проблем (например съобщение от вида "Махни ме от тук - за браузъра Firefox), пренебрегвате го като продължавате напред.
Успех на всички!

Повече информация тук:  http://www.grao.bg/

понеделник, 11 февруари 2013 г.

Проверка на сметка за електроенергия

За да проверите онлайн своята сметка за електроенергия трябва да въведете Вашия 10-цифрен клиентски номер на следните страници:
- за ENERGO-PRO кликнете тук
- за CEZ кликнете тук. Освен клиентския номер трябва да въведете и оторизационния код.
- клиентите на EVN могат да си проверят сметката за ток като се регистрират в сайта. При регистрацията е необходимо да се въведе клиентския номер, номер на фактура, издадена на този клиентски номер и имеил адрес.
Клиентския номер и оторизационния код може да намерите на всяка от Вашите фактури от предните месеци.

За повече информация: www.energo-pro.bg
                                         www.cez.bg
                                         www.evn.bg

четвъртък, 31 януари 2013 г.

Справка за издадени лични документи

Подали сте документи за смяна на личната карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт или моряшки паспорт за български граждани и Ви интересува дали е изготвена и готова за получаване? Не тръгвайте към паспортна служба, защото е възможно да се разкарате напразно. Направете онлайн проверка от сайта на МВР директно от този линк. Изберете един от гореизброените документи от падащото меню, въведете своето ЕГН и натиснете бутона "търси". Ако документът е готов за получаване, ще се появи съобщение че въпросният документ е изготвен, но не е получен.

Използвана е информация от : https://nld.mvr.bg/

вторник, 29 януари 2013 г.

Справка за социално осигуряване

За да си направите справка за социално осигуряване по интернет е задължително да сте получили Персонален идентификационен код от Националният осигурителен институт (НОИ). Получаването на този код става с попълване на молба по образец. След като вече сте притежател на въпросния код, трябва да посетите сайта на НОИ като кликнете тук. След като се зареди страницата, въвеждате Вашето ЕГН, Персоналния идентификационен код предоставен от НОИ, избирате годината, за която искате да направите справка и натискате бутона Справка.

Използвана е информация от сайта www.nssi.bg

Справка за здравно осигуряване

За да си направите справка за здравноосигирителния статус е необходимо да посетите сайта на НАП от този линк. На отворилия се прозорец въвеждате една от следните параметри:
ЕГН, ЛНЧ/Сл.номер или БУЛСТАТ, след което кликате върху бутона Продължи. След това въведете в полето по-долу поредицата от символи, изписана на изображението и кликате върху бутона Направи справка. Ако в този момент всички здравни осигуровки са платени, на отворилия се прозорец ще се изпише надпис "ЛИЦЕТО Е С НЕПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА".

Използвана е информация от сайта www.nap.bg